Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Όριο του βασικού σεναρίου μας είναι το 239,38.....( Antonis )

Συνέχεια από την τελευταία παράγραφο της 18/4/15:
«Με επιφύλαξη θα έλεγα ότι το v που τρέχει τώρα έχει κάνει 2 σκέλη και τώρα κατεβαίνει το 3ο. Δε
θα μας κάνει εντύπωση αν το 4ο ανέβει έως τη μύτη του τριγώνου προς το 233. Σε μία τέτοια περίπτωση η διάσπαση του MeH(13) χωρίς θόρυβο και με τους ταλαντωτές στο ωριαίο να μην είναι σε υπερπουλημένα επίπεδα.»
Παρατηρούμε στο ωριαίο ότι η διάσπαση του MeH(13) έγινε με τη δεύτερη και όχι με λαμπάδα. Η λαμπάδα ακολούθησε μετά τη διάσπαση. Επίσης ο στοχαστικός ήταν ήδη πάνω από 70 και ο RSI πάνω από 30...
Μέχρι στιγμής η αρχική αρίθμηση είναι ακόμη σε ισχύ. Στο ωριαίο οι ταλαντωτές έχουν δύναμη να πάνε το δείκτη καταρχήν μέχρι το 225, όπου θα κάνει μία παύση για να συνεχίσει πιθανόν προς το 230 ή και στο 233.
Να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι οι πρώτες θετικές αποκλίσεις στους ταλαντωτές (ημερήσιο και ωριαίο) έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Εναλλακτικά θα μπορούσε στο 204,64 να τελείωσε το b και να ξεκίνησε η πορεία του 4.
Όριο του βασικού σεναρίου μας είναι το 239,38.

Το βασικό ημερήσιο γράφημα δεν ανανεώθηκε καθόλου. Έχει ανανεωθεί μόνο το ωριαίο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου