Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ευρώ: Το τελευταίο κύμα [v], βρίσκεται στα τελευταία του..( Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Ευρώ: Το τελευταίο κύμα [v] από το 1.1388 δολάριο της ευρύτερης πτώσης v από το 1.2886 δολάριο βρίσκεται στα τελευταία του στάδια. Διαφαίνεται η ολοκλήρωση τεσσάρων, {1} ως και {4}, κυμάτων και το εξελισσόμενο κύμα {5} μπορεί κάλλιστα να ολοκληρωθεί στην πρώτη από τις δυο κύριες στηρίξεις, στο 1.0285 δολάριο. Υπενθυμίζουμε για κάθε ενδεχόμενο την δεύτερη στο 0.9897 δολάριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου