Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

S&P 500: στα πρώτα στάδια εξέλιξης του ανοδικού κύματος (iii). (Μ. βΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

S&P 500: Στις 2040 μονάδες της 11ης Μαρτίου ολοκληρώθηκε το διορθωτικό κύμα (ii) από τις 2120 μονάδες. Έκτοτε με διαδοχικές ανοδικές και καθοδικές συνεδριάσεις ο δείκτης διέσπασε ανοδικά το 78.6% επίπεδο διόρθωσης του (ii), πιστοποιώντας ότι πράγματι βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια εξέλιξης του ανοδικού κύματος (iii). Οι προοπτικές του (iii) είναι οι 2179 και κατόπιν οι 2265 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου