Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ...........

Γεν. δείκτης - ημερήσιο - ΩΡΑ 10,36

Γεν. δείκτης - ημερήσιο - ΩΡΑ 10,50
ΔΤΡ - ημερήσιο - ΩΡΑ 11,01
Γεν. δείκτης - ημερήσιο - ΩΡΑ 11,15
FTSE25- ημερήσιο - ΩΡΑ 11,33
Γεν. δείκτης - ημερήσιο - ΩΡΑ 12,11
FTSE25- ημερήσιο - ΩΡΑ 12,15
ΔΤΡ - ημερήσιο - ΩΡΑ 12,20
ΕΤΕ - ημερήσιο - ΩΡΑ 12,26
FTSE25- ημερήσιο - ΩΡΑ 13,20
Γεν. δείκτης - ημερήσιο - ΩΡΑ 13,22
Γεν. δείκτης - ημερήσιο - ΩΡΑ 15,19
FTSE25- ημερήσιο - ΩΡΑ 15,21
ΔΤΡ - ημερήσιο - ΩΡΑ 15,29
Γεν. δείκτης - ημερήσιο - ΩΡΑ 16,48
FTSE25- ημερήσιο - ΩΡΑ 16,50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου