Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Γεν.Δείκτης : Η μοναδική στήριξη που απέμεινε είναι αυτή των 759 μον. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η διορθωτική κίνηση συνεχίστηκε και κατά την εβδομάδα που πέρασε. Η μοναδική στήριξη που απέμεινε είναι αυτή των 759 μονάδων (78.6% διόρθωση της ανόδου από τις 709 στις 946 μονάδες). Την Παρασκευή είχαμε το πρώτο κλείσιμο κάτω από το κάτω όριο των λωρίδων Bollinger, σήμα που δικαιολογεί μια μικρή τουλάχιστον ανάκαμψη του Δείκτη. Η τυχόν καθοδική διάσπαση των 759 μονάδων θα οδηγήσει τον Δείκτη στην περιοχή των 709 μονάδων.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η διόρθωση από τις 946 μονάδες έχει την μορφή ζιγκ ζαγκ a-839, b-867 και c σε εξέλιξη, με τα κύματα a και c να είναι πεντάρια. Από το c έχουμε καθαρά διαμορφωμένα μόνο δύο κύματα, [i] & [ii], γεγονός που δεν μας επιτρέπει να προβλέψουμε αν η στήριξη των 759 μονάδων θα αντέξει. Μπορούμε, όμως, να θεωρήσουμε την διόρθωση τελειωμένη αν ο Δείκτης διασπάσει ανοδικά τις 813 μονάδες (το πέρας του κύματος [i] του c).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου