Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Η πρώτη ζώνη του πέρατος του v είναι αυτή μεταξύ 11657-11685 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

DAX: Η ανάπτυξη του πέμπτου κύματος v της ανόδου από τις 9219 μονάδες εξελίσσεται κανονικά. Το νέο ιστορικό υψηλό των 11402 μονάδων μάλλον προσωρινό θα αποδειχθεί. Από το v έχουν περατωθεί μόνο τα πρώτα δύο κύματα {i} και {ii}. Η πρώτη ζώνη που μπορεί να υποδεχθεί το πέρας του v είναι αυτή μεταξύ 11657-11685 μονάδων και ακολουθεί μια δεύτερη μεταξύ 11741-11780 μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου