Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Ένας λογικός στόχος για το (ii) είναι οι 965 μον. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η ανοδική διάσπαση των 846 μονάδων έβαλε τέλος στην σειρά των διαδοχικών κυμάτων «ένα-δύο» των τελευταίων 10 μηνών. Από τις 1379 μονάδες του περσινού Μαρτίου ως τις 709 μονάδες της 28ης Ιανουαρίου έχουμε 9 κύματα με χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά, έναν ισοδύναμο σχηματισμό με αυτόν των «κλασικών» 5 κυμάτων. Συνεπώς η όλη κίνηση θεωρείται ως ένα κύμα, το (i) μιας ευρύτερης πτωτικής κίνησης. Από τις 709 μονάδες εξελίσσεται το κύμα (ii), που έχει καλύψει ήδη το 23.6% της πτώσης που προηγήθηκε με το υψηλό των 864 μονάδων της Τετάρτης. Ένας λογικός στόχος για το (ii) είναι το 38.2% επίπεδο διόρθωσης, δηλαδή οι 965 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η ανοδική κίνηση από τις 709 μονάδες έχει αναπτυχθεί ως τώρα σε τρία κύματα, [i]-737, [ii]-714 (expanded flat) και [iii]-864 μονάδες. Η διόρθωση από τις 864 μονάδες έφτασε τις 768, 3 κάτω από το 61.8% επίπεδο διόρθωσης του κύματος [iii], δηλαδή τις 771 μονάδες. Αναμένουμε να αναπτυχθεί σε [a]-768, [b]-829 μονάδες και [c] σε εξέλιξη. Το [c] πιθανόν να περατωθεί μεταξύ 746 και 768 μονάδων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου