Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Γ.Δ. : Προσβλέπουμε σε νέα ανοδική κίνηση, αλλά ...( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Με το υψηλό των 946 μονάδων της Τετάρτης ολοκληρώθηκε ομαλά η ανοδική κίνηση από τις 709 μονάδες. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τελείωσε και η ανοδική διόρθωση και γι αυτό ονομάζουμε την κίνηση (a). Με την ολοκλήρωση του διορθωτικού (b) προσβλέπουμε σε νέα ανοδική κίνηση (c) με διαδοχικούς στόχους τις 965, 1044, 1123 και 1236 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η άνοδος ως τις 913 μονάδες αποδείχθηκε προσωρινή. Η διόρθωσή της πήρε τριγωνική μορφή και αυτό μας επέτρεψε να μετρήσουμε την κίνηση από τις 754 μονάδες ως τις 946 μονάδες σαν «πεντάρι» c. Έτσι το πρώτο κύμα (a) της ανοδικής διόρθωσης από τις 709 μονάδες πήρε την ομαλή μορφή a-b-c. Τα επίπεδα διόρθωσης του (a) και επίδοξα πέρατα του διορθωτικού (b) είναι οι 855, 827, 799 και 759 μονάδες. Μόνο η καθοδική διάσπαση των 759 μονάδων θα μας αναγκάσει να θεωρήσουμε την ανοδική διόρθωση (ii) από τις 709 μονάδες περατωμένη στις 946 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου