Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

DAX: Υιοθετούμε την ευθυγράμμιση του δείκτη με αυτούς των Η.Π.Α...( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

DAX: Μολονότι δεν έχουμε ακόμη νέα ιστορικά υψηλά μετά τις 10093 μονάδες της 5ης Δεκεμβρίου υιοθετούμε την ευθυγράμμιση του δείκτη με αυτούς των Η.Π.Α. Συνεπώς οι 9219 μονάδες είναι το πέρας του διορθωτικού κύματος ii και οι 9928 μονάδες της 29ης Δεκεμβρίου το πέρας του κύματος [i] του iii. Το εξελισσόμενο [ii] πολύ πιθανόν να ολοκληρωθεί κοντά στις 9589 μονάδες από το ανοδικό χάσμα της 18ης Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου