Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ .....

FTSE25-DAILY-TIME 10.50 -....

FTSE25-30ΜΙΝ.-TIME 11.01 -....
FTSE25-DAILY.-TIME 11.57....
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.20 -....
ΔΕΗ - ΩΡΑ 12.47 - κεφαλαιοποίηση 1,08 δις (!!!)
FTSE25-30ΜΙΝ.-
FTSE25-30ΜΙΝ.-TIME 15.08 -....
FTSE25-30ΜΙΝ.-TIME 16.03 -....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου