Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Γεν. Δείκτης : Αναμένουμε τιμές, αισθητά κάτω από τις 750 μον. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Το κύμα [ii] πήρε, τελικά, την μορφή ενός ιδανικού flat και ολοκληρώθηκε στις 843 μονάδες της Τρίτης. Η μεγάλη ανοδική απόκλιση του RSI συνδυάστηκε με το πέρας του [ii] και οδήγησε τον Δείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα. Το κύμα [iii] βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένουμε τιμές αισθητά κάτω από τις 750 μονάδες. Αντίσταση έχουμε στις 805 μονάδες του καθοδικού χάσματος της Παρασκευής.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Τα κύματα [c] και [a] του [ii] είναι ίσα κια γιαυτό χαρακτηρίσαμε το flat [ii] ιδανικό. Η μορφή της καθοδικής τροχιάς από τις 843 μονάδες αφήνει ελάχιστα περιθώρια αισιοδοξίας για ανατροπή του εικονιζόμενου καθοδικού σεναρίου. Αν υποθέσουμε ότι τα κύματα [i] και [iii] θα είναι περίπου ίσα ο πρώτος στόχος για τον Δείκτη είναι οι 710 μονάδες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου