Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ευρώ : εξαιρετικά κρίσιμο το επίπεδο 1.1210 ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Ευρώ (μηνιαίο): Την Παρασκευή η ισοτιμία έφτασε μέχρι το 1.1115 δολάριο για να ισορροπήσει τελικά γύρω από την στήριξη του 1.1210 δολαρίου. Το επίπεδο αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο (61.8% διόρθωση της μεγάλης ανόδου από το 0.8225 δολάριο του 2000 στο 1.6038 δολάριο του 2008). Αν διασπαστεί στο κλείσιμο του μήνα, τότε απομένουν δυο ουσιαστικές στηρίξεις: Το 1.0285 δολάριο (C=A) και το 0.9897 δολάριο (78.6% διόρθωση της προαναφερθείσας ανόδου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου