Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Καθοδική διάσπαση των 818 μον., θα οδηγήσει τον Γεν. Δείκτη στις 666..( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (εβδομαδιαίο): Μετά τις 1379 μονάδες, δηλαδή το πέρας του κύματος 4 της πτωτικής κίνησης από τις 5346 μονάδες του 2007, το κύμα 5 προς τις 324 μονάδες αναπτύσσεται σε διαδοχικά «ένα-δύο». Το κύμα ii του [ΙΙΙ] από τις 1204 μονάδες ολοκληρώθηκε στις 1049 μονάδες της Δευτέρας. Την Παρασκευή άγγιξε την στήριξη των 818 μονάδων (61.8% διόρθωση του κύματος 4). Η καθοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου θα οδηγήσει τον Δείκτη στην επόμενη στήριξη των 666 μονάδων (78.6% διόρθωση του 4).

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Την Δευτέρα ο Δείκτης άγγιξε την αντίσταση των 1041 μονάδων, αλλά δεν κατάφερε να την διασπάσει ανοδικά σε κλείσιμο. Ακολούθησε μια φρενήρης πτωτική πορεία και την Πέμπτη ο Δείκτης διέσπασε καθοδικά το κάτω όριο των λωρίδων Bollinger. Η εμπειρία των πρόσφατων πτωτικών κινήσεων (κύματα (i), [I] και i ) δείχνει ότι μπορεί να παραμείνει εκεί για αρκετές ημέρες. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω πτώσης μέχρι να έχουμε την πρώτη αξιόλογη ανοδική αντίδραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου