Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Γ.Δ. : Βρισκόμαστε στο κύμα iii το οποίο αναμένεται να περατωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. (Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Το διορθωτικό κύμα ii από τις 853 μονάδες περατώθηκε πολύ κοντά στην διαγώνια γραμμή αντίστασης, στις 1024 μονάδες. Βρισκόμαστε πλέον στο κύμα iii το οποίο αναμένεται να περατωθεί σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Η ισότητα των κυμάτων i και iii μας δίνει τιμή-στόχο τις 673 μονάδες

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η πτωτική κίνηση που άρχισε από τις 1024 μονάδες της Δευτέρας εξελίσσεται σε πέντε κύματα. Απομένει η ολοκλήρωση του κύματος [v] που άρχισε από τις 934 μονάδες της Παρασκευής και αναμένεται να περατωθεί κοντά στα προηγούμενα χαμηλά (850-860 μονάδες). 
-----------

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
Οι αναλύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ν.3606/2007. Αποδέκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου