Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

DAX:Η ισότητα των [w] και [y] μας οδηγεί στις 9520 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

DAX: Η ανοδική διόρθωση από τις 8386 μονάδες αναπτύσσεται σε σύνθετη [w]-9068, [x]-8838 και [y] σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο κύμα [c] του [y]. Η ισότητα των [w] και [y] μας οδηγεί στις 9520 μονάδες. Λίγο πιο πάνω, στις 8569 μονάδες, βρίσκεται το 78.6% επίπεδο διόρθωσης Fibonacci της πτώσης από τις 9891 στις 8386 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου