Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

DAX : "A GOOD DAY TO DIE HARD !!!"

Η επαναφορά του Γερμανικού δείκτη πάνω από την γραμμή του λαιμού του σχηματισμού H&S, αποτελεί αναμφίβολα μία θετική εξέλιξη καθώς είτε αναβάλει για αρκετές ημέρες, ίσως και για εβδομάδες την καθοδική πορεία του προς την τιμή στόχο , είτε αποτελεί το πρώτο βήμα για την ακύρωση του σχηματισμού.
Για όσο διάστημα ο δείκτης παραμένει χαμηλότερα των ορίων των ώμων (9891 μον.) , υπερτερεί σαφέστατα το απαισιόδοξο σενάριο. Μόνο με την υπέρβασή των θα γείρει η πλάστιγγα υπέρ του αισιόδοξου αν και (ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση ) για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ο δείκτης θα πρέπει να υπερβεί και τα όρια της κεφαλής του σχηματισμού , δηλ. τις 10050 μον.
Επομένως, ο δρόμος ακύρωσης του σχηματισμού είναι μακρύς ακόμα….Σε αυτόν έχει ν’ αντιμετωπίσει την αντίσταση του συστήματός μας στο εβδομαδιαίο γράφημα ( 9373-9391 μον. περίπου),.........

..........τις κατερχόμενες γραμμές τάσης που απεικονίζονται στο γράφημα…..το 78,6% F/R του τελευταίου πτωτικού από τις 9891 στις 8355 μον. που διέρχεται από τις 9560 μον. (!!!) αλλά και τους δύο ΜΚΟ200 ημ. που διέρχονται από τις 9340 και 9508 μον. 
Οι πλησιέστερες στηρίξεις εντοπίζονται: στο ανοδικό gap, στην στήριξη του συστήματός μας κ.λ.π. Η κρισιμότερη όλων παραμένει η γραμμή του λαιμού. Νέα παραβίαση των 8903 μον. θα υποδηλώσει την εγκατάλειψη της προσπάθειας των αγοραστών να ακυρώσουν τον σχηματισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον Γερμανικό ( και όχι μόνο) δείκτη. 
Στο πρώτο παράδειγμα από το παραπάνω γράφημα του Αμερικανικού δείκτη γίνεται εμφανής η σημασία υπέρβασης ή μη, των ορίων των ώμων.
Στο δεύτερο παράδειγμα η προσπάθεια ακύρωσης του σχηματισμού τερμάτισε στον απλό ΜΚΟ200 ημ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου