Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Γ.Δ. : Το [[c]] βρίσκεται προς το τέλος του....( Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Μετά το χαμηλό των 853 μονάδων (κύμα i) αναπτύσσεται μια ανοδική διόρθωση (κύμα ii), η οποία έχει την μορφή flat [[a]-1024, [[b]]-870 μονάδες και [[c]] σε εξέλιξη. Το [[c]] βρίσκεται προς το τέλος του, όπως μαρτυρούν τα υπεραγορασμένα επίπεδα των ταλαντωτών και η προσέγγιση του άνω ορίου των λωρίδων Bollinger, για πρώτη φορά μετά τις 1239 μονάδες του Ιουνίου.
Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το κύμα [[c]] αναλύεται σε πέντε κύματα: [i]-905, [ii]-879, [iii]-964, [iv]-950 μονάδες (τρίγωνο) και [v] σε εξέλιξη. Εκτός από τις 1028 μονάδες έχουμε επιπλέον τις εξής αντιστάσεις : 1020-1021 μονάδες - όπου [v]=2 X [i] και συνάντηση με την μεσοπρόθεσμη διαγώνια γραμμή αντίστασης του ημερήσιου διαγράμματος - και 1041-1042 μονάδες, όπου [v]=2.618 X [i] και [[c]]=[[a]].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου