Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Γεν. Δείκτης : κρατούμε ορισμένες επιφυλάξεις....( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στο υψηλό των 1005 μονάδων της Δευτέρας ολοκληρώθηκε μια πεντάδα κυμάτων από τις 870 μονάδες της 13ης Νοεμβρίου. Εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, ολοκληρώθηκε το κύμα ii, που είχε αρχίσει από τις 853 μονάδες. Η καθοδική κίνηση που ακολούθησε οφείλεται στην προσωρινή ανοδική διάσπαση των λωρίδων Bollinger και τα υπεραγορασμένα επίπεδα των ταλαντωτών. Γι αυτό κρατούμε ορισμένες επιφυλάξεις, οι οποίες θα αρθούν με την καθοδική διάσπαση των 899 μονάδων που θα πιστοποιήσει την επερχόμενη μεγάλη πτωτική κίνηση.
Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση από τις 1005 στις 942 μονάδες της Τετάρτης είναι τριών ([i]-961, [ii]-994, [iii]-942 μονάδες) και όχι πέντε κυμάτων. Το διορθωτικό κύμα [iv] βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχει τριγωνική μορφή. Θα ακολουθήσει το πτωτικό κύμα [v] με πιθανό πέρας τις 938 ή 922 ή 899 μονάδες. Αν, όμως, οι 994 μονάδες του [ii] διασπαστούν ανοδικά, τότε ο Δείκτης θα αποπειραθεί μια εκ νέου προσέγγιση της ζώνης των 1020-1041 μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου