Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Ευρώ: Η πτώση αναμένεται να περατωθεί στην ζώνη 1.2213-1.2399 ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Ευρώ: Η καθοδική κίνηση του τελευταίου 15θημέρου μας αναγκάζει να υιοθετήσουμε την εναλλακτική μέτρηση των κυμάτων που αναπτύξαμε στην τελευταία ανάλυσή μας. Βρισκόμαστε στο πέμπτο κύμα v της πτώσης από το 1.3993 δολάριο της 8ης Μαΐου. Άρχισε από το 1.2866 δολάριο της 15ης Οκτωβρίου και αναμένεται να περατωθεί στην ζώνη 1.2213-1.2399 δολάριο, όπως μας υποδεικνύουν οι αναλογίες των κυμάτων v και i. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου