Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Γ.Δ. : Το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης των 1020 μον. παραμένει ανοιχτό. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η επαναπροσέγγιση της ζώνης των 853-886 μονάδων και κατόπιν μια άνοδος προς την ζώνη των 1024-1028 μονάδων.
Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η ανοδική διόρθωση από τις 853 μονάδες της 15ης Οκτωβρίου παίρνει σύνθετη μορφή και αφήνει περιθώρια για πλέον του ενός σενάρια όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη πορεία του Δείκτη. Όσο οι 853 μονάδες δεν διασπώνται καθοδικά το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης των 1020 μονάδων παραμένει ανοιχτό.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση από τις 1024 στις 886 μονάδες είναι ένα «τριάρι» [a]-[b]-[c], δεν αποτελεί το πρώτο κύμα μιας ευρύτερης πτώσης αλλά αντίθετα μέρος μιας διορθωτικής κίνησης της ανόδου από τις 853 στις 1024 μονάδες. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η επαναπροσέγγιση της ζώνης των 853-886 μονάδων και κατόπιν μια άνοδος προς την ζώνη των 1024-1028 μονάδων. Στο διάγραμμα είναι σημειωμένα και άλλα εναλλακτικά σενάρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου