Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

S&P 500: βρήκε στήριξη στο πέρας του κύματος b. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

S&P 500: Ο δείκτης βρήκε στήριξη στο πέρας του κύματος b της ανόδου από τις 1738 στις 2019 μονάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει και το πέρας της καθοδικής κίνησης. Τα κρίσιμα επίπεδα ανατροπής του πτωτικού σκηνικού βρίσκονται στις 1970-1976 μονάδες. Στηρίξεις έχουμε στις 1879, 1844-1845 και 1798 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου