Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

DAX: Το harami της Παρασκευής υποδηλώνει κόπωση των αγοραστών, αλλά...( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

DAX: Η ανοδική αντίδραση από τις 8386 μονάδες εξελίσσεται σε ένα [a]-[b]-[c]. Το harami της Παρασκευής υποδηλώνει κόπωση των αγοραστών, αλλά υπάρχουν οι δυνατότητες να επιχειρηθεί μια ακόμη ανοδική αντίδραση ως την ισχυρή ζώνη αντίστασης των 9080-9186 μονάδων. Εκεί έχουμε δυο καθοδικά χάσματα και το 50% επίπεδο διόρθωσης της πτώσης από τις 9891 μονάδες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου