Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

DAX: Οι πρώτες αξιόλογες στηρίξεις στις 8471 και 7983 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

DAX: Συνεχίζεται χωρίς διακοπή η πτωτική πορεία του δείκτη. Το ένα καθοδικό χάσμα διαδέχεται το άλλο με αποτυχημένες προσπάθειες των αγοραστών να τα καλύψουν. Βρισκόμαστε στο κύμα [[v]] της καθοδικής κίνησης από τις 9891 μονάδες, δηλαδή του κύματος iii. Η περάτωση του [[v]] θα συμπληρώσει απλώς το κύμα {i} του iii. Οι πρώτες αξιόλογες στηρίξεις βρίσκονται στις 8471 και 7983 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου