Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ …….ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ !!! (ΒΑΣ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ)

Μην ανατρέξετε στην βιβλιογραφία για ν’ αναζητήσετε το όνομα του σχηματισμού, δεν υπάρχει…. Είναι δικής μου επινόησης … Αναφέρεται στον μακροχρόνιο σχηματισμό με τους πολυάριθμους ώμους, που ρίχνει βαριά την σκιά του στο γράφημα του Γεν. δείκτη.
Είναι αρκετά πιθανό να πρόκειται για έναν Complex Head and Shoulders Top, για την ενεργοποίησή του απαιτείται η έγκυρη διάσπαση της γραμμής του λαιμού (N.L) . Όμως για έναν τόσο μακροχρόνιο σχηματισμό , πολύ φοβάμαι ότι το φίλτρο χρόνου των 3 ημερών δεν αρκεί για να θεωρήσουμε έγκυρη την ενδεχόμενη διάσπαση. Θεωρώ ότι απαιτούνται τουλάχιστον 1-2 εβδομαδιαία κλεισίματα χαμηλότερα αυτής …Σε αυτήν, την απευκταία περίπτωση , θα επιδεινωθεί δραματικά η τεχν. εικόνα και θα επιταχυνθεί η πτώση, καθώς εκτός όλων των άλλων, από την ευρύτερη περιοχή της γραμμής του λαιμού διέρχονται οι εξαιρετικά κρίσιμες στηρίξεις των F/R 38,2%  του συνολικού, αλλά και του 61,8% του τελευταίου ανοδικού κύματος.

 Οι λίγες πλέον ελπίδες εναπόκεινται σε σχηματισμό falling wedge pattern ή αν προτιμάτε descending triangle.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου