Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ .....

DAX - ΩΡΑ 10.55 -.......Στις 8903 μον. η πλησιέστερη σημαντική και κρίσιμη αντίσταση !!!

FTSE25 - ΩΡΑ 11.00 -....
Γεν. δείκτης - ΩΡΑ 11.06 -.....Η F3 παραμένει η πλησιέστερη κρίσιμη αντίσταση ......
FTSE25 - WEEKLY - ΩΡΑ 11.54 ....
FTSE25 - MONTHLY - ΩΡΑ 12,16 .....
FTSE25 - WEEKLY - ΩΡΑ 12.22 -.....
ΟΤΕ - ΩΡΑ12.42 --
Γεν. δείκτης ΩΡΑ 14.58 - Στις 925 μον. η πλησιέστερη ισχυρή στήριξη !!!!!!!!
FTSE25 -MONTHLY  ΩΡΑ 15,08 .
FTSE25 -MONTHLY  ΩΡΑ 16,38 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου