Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Γεν. Δείκτης :μεσοπρόθεσμες στηρίξεις στις 915-925, 818 και 666 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (εβδομαδιαίο): Συμπληρώθηκαν 5 συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες και το κλείσιμο των 1005 μονάδων έφτασε τα χαμηλά δωδεκαμήνου. Ο στοχαστικός βρίσκεται πλέον στην πτωτική ζώνη, όπου πλησιάζει και ο RSI. Οι μεσοπρόθεσμες στηρίξεις από τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci είναι οι 915-925, 818 και 666 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Οι δυο ταλαντωτές συνεχίζουν να βρίσκονται στην πτωτική ζώνη δείχνοντας, ότι ακόμη βρισκόμαστε στο κύμα {iii} από τις 1151 μονάδες, του [III] από τις 1204 μονάδες, του (iii) από τις 1329 μονάδες. Περιμένουμε μια ανοδική απόκλιση των ταλαντωτών και επιστροφή στην ουδέτερη ζώνη για να έχουμε κάποια αξιοσημείωτη εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου