Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Ευρώ: Το κύμα 2 αναπτύσσεται με την μορφή {a}-1.2790, {b}-1.2605 και {c} σε εξέλιξη. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Ευρώ: Το κύμα 2 μετά το χαμηλό του 1.25 δολαρίου αναπτύσσεται ομαλά με την μορφή {a}-1.2790, {b}-1.2605 και {c} σε εξέλιξη. Η ισότητα των κυμάτων {c} και {a} φτάνει στο 1.2895 δολάριο. Άλλες αναλογίες μεταξύ {c} και {a} και επίπεδα διόρθωσης του κύματος 1 μας οδηγούν στις αντιστάσεις του 1.3070-1.3074 και 1.3220-1.3246 δολαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου