Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Γενικός Δείκτης : Στηρίξεις στις 1014-1033 και 915-925 μον. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Το κύμα {iii} που έχει αρχίσει από τις 1151 μονάδες της 19ης Σεπτεμβρίου εξελίσσεται απρόσκοπτα, μετά την καθοδική διάσπαση των 1078 μονάδων. Οι δυο ταλαντωτές βρίσκονται στην πτωτική ζώνη και κάτω από τους κινητούς μέσους όρους τους. Οι στηρίξεις των 1014-1033 και 915-925 μονάδων παραμένουν σε ισχύ.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Από το κύμα {iii} έχουν ολοκληρωθεί δύο κύματα: [[i]]-1090 και [[ii]]-1124 μονάδες. Από το κύμα [[iii]] του {iii} έχουν επίσης ολοκληρωθεί δύο κύματα: [i]-1046 και [ii]-1094 μονάδες. Το κύμα [iii] βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τουλάχιστον τις 1016 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου