Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

DAX: Επαλήθευση με την καθοδική διάσπαση των 9369 μον. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

DAX: Στις 9775 μονάδες ολοκληρώθηκε μέρος ή ολόκληρη η ανοδική αντίδραση από τις 8903 μονάδες της 8ης Αυγούστου. Η αναλογία των κυμάτων c και a προσεγγίζει το 61.8% και είναι αποδεκτή. Επαλήθευση της εκτίμησης θα έχουμε με την καθοδική διάσπαση των 9369 μονάδων και αναίρεση με την ανοδική διάσπαση των 9775 μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου