Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Γενικός Δείκτης : ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η πλαγιοκαθοδική κίνηση της εβδομάδας που πέρασε αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Το πιο απαισιόδοξο είναι να έχει τελειώσει το y στις 1204 μονάδες, περίπτωση με τις λιγότερες πιθανότητες επαλήθευσης λόγω της μικρής αναλογίας y προς w.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι στις 1204 μονάδες να έχουμε το κύμα a του y, στις 1152 μονάδες το b του y και το c να βρίσκεται σε εξέλιξη με αρχικό στόχο τις 1215-1220 μονάδες. Το τρίτο ενδεχόμενο είναι το x να μην έχει ολοκληρωθεί στις 1145 μονάδες της 2ας Σεπτεμβρίου αλλά στις 1158 μονάδες της Παρασκευής παίρνοντας την μορφή ενός τριγώνου [a]-[b]-[c]-[d]-[e]. Η παρουσία τόσων αποδεκτών σεναρίων μας αναγκάζει να είμαστε βραχυπρόθεσμα τελείως ουδέτεροι, μέχρι να αναιρεθούν μερικά από τα ενδεχόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου