Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Το ανοδικό κύμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να οδηγήσει τον δείκτη τουλάχιστον ως τις 1220 ίσως και στις 1268 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στα χαμηλά των 1145 μονάδων της Τρίτης ολοκληρώθηκε το διορθωτικό κύμα x της ανόδου w από τις 1044 στις 1184 μονάδες. Το ανοδικό κύμα y που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να οδηγήσει τον Δείκτη τουλάχιστον ως το 61.8% επίπεδο Fibonacci, δηλαδή τις 1220 μονάδες. Δεν αποκλείεται μάλιστα να φτάσει και το επόμενο επίπεδο 78.6% στις 1268 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση από τις 1145 μονάδες αναπτύσσεται σε πέντε κύματα {1} ως και {5}. Το {5} βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ολοκλήρωσή του θα συμπληρώσει το κύμα a του y. Μετά από μια μικρή διόρθωση b θα έχουμε άλλη μια ανοδική κίνηση c, επίσης σε πέντε κύματα. Στην περιοχή των 1215-1231 μονάδων εκτός από το 61.8% επίπεδο έχουμε και αναλογίες Fibonacci μεταξύ των κυμάτων w και y.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου