Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Γεν. Δείκτης :Η ανοδική διόρθωση θα συνεχιστεί, με ανώτερο όριο τις 1203 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στις 1105 μονάδες της Πέμπτης ολοκληρώθηκε μια κίνηση πέντε κυμάτων από τις 1204 μονάδες, που αποτελεί το κύμα {i} του κύματος [III] της καθοδικής κίνησης που έχει αρχίσει από τις 1329 μονάδες. Το κλείσιμο δύο συνεδριάσεων κάτω από το κάτω όριο των λωρίδων Bollinger ήταν η τεχνική αιτία για την δυναμική αντίδραση της Παρασκευής. Η ανοδική διόρθωση θα συνεχιστεί με ανώτερο όριο τις 1203 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Στο διάγραμμα φαίνονται τα επιμέρους κύματα της καθοδικής κίνησης από τις 1204 στις 1105 μονάδες με εκτεταμένο το πέμπτο κύμα [[v]] της. Αντιστάσεις από τα επίπεδα Fibonacci της διόρθωσής της έχουμε στις 1155, 1166 και 1183 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου