Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ενδεχόμενη καθοδική διάσπαση των 1078 μον. θα οδηγήσει τον Δείκτη στην πρώτη ζώνη στήριξης των 1014-1033 μον. (Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Την Παρασκευή ο Δείκτης στηρίχτηκε με επιτυχία στις 1078 μονάδες, το 78.6% επίπεδο διόρθωσης Fibonacci της ανόδου από τις 1044 στις 1204 μονάδες. Η καθοδική διάσπαση σε κλείσιμο αυτού του επιπέδου θα επιβεβαιώσει τη μέτρηση των κυμάτων Elliott του διαγράμματος και θα οδηγήσει τον Δείκτη στην πρώτη ζώνη στήριξης των 1014-1033 μονάδων. Η επόμενη ισχυρή στήριξη είναι αρκετά μακριά, στη ζώνη των 915-925 μονάδων.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το κύμα {ii} του [III] ολοκληρώθηκε στις 1151 μονάδες της περασμένης Παρασκευής. Από το κύμα {iii} έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα δύο πρώιμα κύματα [i]-1090 και [ii]-1124 μονάδες. Ενδιάμεση στήριξη έχουμε στις 1063 μονάδες, όπου [iii]=[i], ενώ στις 1025 μονάδες το [iii]=1.618 X [i].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου