Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Το πτωτικό σενάριο, έχει περισσότερες πιθανότητες επαλήθευσης. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Ο Δείκτης φαίνεται εξαιρετικά αδύναμος να κινηθεί προς ανώτερα από τις 1220 μονάδες επίπεδα, επηρεασμένος σαφώς και από την πτωτική πορεία των ξένων μεγάλων χρηματιστηρίων. Στο διάγραμμα έχουμε σημειώσει το πτωτικό σενάριο, το οποίο κατά την γνώμη μας έχει περισσότερες πιθανότητες επαλήθευσης. Σύμφωνα με αυτό στις 1323 ή στις 1328 μονάδες έχει ολοκληρωθεί η αντίδραση, κύμα (ii),  από τις 1063 μονάδες. Ό,τι έχει ακολουθήσει από τότε αποτελεί τα πρώτα στάδια του κύματος (iii), που αναμένεται να οδηγήσει τον Δείκτη σε αρκετά χαμηλότερα από τα παρόντα επίπεδα.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Μέχρι να διασπαστούν καθοδικά και οι 1138 μονάδες διατηρούμε στο ωριαίο διάγραμμα και τα δύο σενάρια. Σύμφωνα με το πρωτεύον πτωτικό στις 1247 μονάδες του Ιουνίου είχαμε το πέρας του κύματος i και στις 1306 το πέρας του ii. Ακολούθησε μια πτωτική πεντάδα ως τις 1139 μονάδες που αποτελεί το {Ι} του iii. Το {II} του iii ολοκληρώθηκε στις 1193 μονάδες και το {i}  του {III} στις 1154 μονάδες της Παρασκευής. Από τη Δευτέρα είναι πιθανή μια σεμνή ανοδική αντίδραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου