Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΗΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΙΣ 6,5% ( Σ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

Αυτό το ιστόγραμμα περιγράφει τις πιθανότητες μιας, δύο τριών κλπ συνεχομένων ανοδικών η καθοδικών συνεδριών μετά από ένα τοπικό μέγιστο η ελάχιστο.
Ως απόσταση νοείται ο αριθμός των συνεδριών μεταξύ δύο τοπικών ακροτάτων που έχουν το ίδιο πρόσημο.
Η αυριανή θα είναι η δέκατη. Βρίσκομε τον αριθμό 10 και πηγαίνομε στην τελευταία στήλη που λέει ΑΘΡ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ. Εκεί βλέπομε τον αριθμό 0,935. Τον αφαιρούμε από το 1 και μένει 0,065.
Πολλαπλασιάζομε επί 100 και το αποτέλεσμα είναι 6,5%.
Το συμπέρασμα αυτό έχει συναχθεί με βάσει 6800 ημερήσιες τιμές από το 1986 ως το 2013 και αφορά το πρώτο στάδιο συστολής.
Θα το βρείτε στην μελέτη "Statistical observations ...." στην ετικέτα για την μέθοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου