Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Ασκήσεις επί χάρτου ...( Νο 2) ΒΑΣ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Συνήθως δημοσιεύω τα πιθανά σενάρια στο private όχι γιατί έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία , αλλά ακριβώς για το αντίθετο. Επειδή δεν έχουν καμία απολύτως αξία !!! Στις σπάνιες φορές που επαληθεύονται, συμβαίνει εντελώς τυχαία όπως πρόσφατα συνέβη με το παραπάνω σενάριο. Απευθύνονται σε αναγνώστες που έχουν την κοινή λογική να κατανοήσουν ότι έχουν μόνο «φιλολογική» ή έστω εκπαιδευτική αξία. 

Σενάριο 1ο ( bearish flag) : Πιθανολογεί ότι οι 1149 μον. θα γίνουν και πάλι αφετηρία για ανοδική αντίδραση που θα κορυφώσει λίγο υψηλότερα από την προηγούμενη , στις 1233 και στην συνέχεια ο δείκτης θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία . 
Κάτι ανάλογο συνέβη στο παραπάνω παράδειγμα  που έλαβε χώρα το έτος 2012. 
Σενάριο 2ο ( H&S ) : Πιθανολογεί σχηματισμό Ω.Κ.Ω με τον δεξιό ώμο πέριξ των 1190-92 μον……. 
.............όπως στο παραπάνω παράδειγμα που έλαβε χώρα το 2011. 
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε το ενδεχόμενο να εξελιχθεί ο πιθανολογούμενος H&S σε μία καλοστημένη παγίδα ( bear trap). Γι’ αυτόν τον λόγο ενδεχόμενη υπέρβαση των 1192 μον., μετά από μία ή δύο αποτυχημένες προσπάθειες, αποτελεί το απόλυτο stop για τους short !!!
Σενάριο 3ο ( Διπλή κορυφή στις 1220 μον.) Πιθανολογεί νέα αποτυχημένη προσπάθεια υπέρβασης των 1220 μον. 
Προσέξτε στο παραπάνω παράδειγμα του 1999 , ότι ο δείκτης προσπάθησε τέσσερις φορές να υπερβεί ανεπιτυχώς το επίπεδο διόρθωσης 50% , δηλ. το αντίστοιχο των 1220 μον. 
Σενάριο 4ο : (Παραλλαγή του 3ου ) . Πιθανολογεί ότι ο δείκτης θα ξαναδοκιμάσει τις 1220 μον. , αλλά από χαμηλότερα επίπεδα, ενδεχομένως από τις 1120 μον. ή .....
....από κάποιο από τα επίπεδα που επισημαίνονται στο παραπάνω μηνιαίο γράφημα. 
Εκτίμηση: Κατά την νέα εβδομάδα, θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δοκιμαστούν εκ νέου οι 1190 μον. ίσως και οι 1220 μον. , μάλλον ανεπιτυχώς ….δηλ. θεωρώ ως πιθανότερο το 2ο ή 3ο σενάριο ….Οψόμεθα …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου