Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Trading is not sprint race, it is a marathon run. ( by George Marcovits )

Όταν το 2003, έχοντας 15 χρόνια εμπειρίας στο ΧΑΑ, θεώρησα ότι ήμουν παντογνώστης και αποφάσισα για λόγους αυτοπραγμάτωσης να παίξω με το παράγωγο του S&P 500 το ES, που είναι η formula one όλων των προϊόντων στις Χρηματαγορές, πέρασα δύσκολα χρόνια μέχρι το 2006. Κατάφερα να μηδενίσω δύο χρηματιστηριακούς λογαριασμούς αλλά μετά στρώθηκα στη δουλειά και συστηματοποίησα ότι έκανα, γιατί πίστεψα και πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος επιτυχίας.
Ένας από τους μηχανισμούς που ξεκίνησα ήταν η ανάλυση των λαθών που έκανα και η κατηγοριοποίηση τους μαζί με το αντίστοιχη χρηματική ζημιά που την συνάθροιζα σε κάθε επανάληψη της.
Έτσι διαμόρφωσα την παρακάτω λίστα, που περιέχει όλα τα λάθη που έκανα μέχρι το 2010 και που το καθένα μου κόστισε ένα μη ευκαταφρόνητο ποσό, που δεν είναι σωστό να αναφέρω αλλά είναι μεγάλο.
Από το 2010 φυσικά και κάνω λάθη, που τα προσθέτω στη λίστα, αλλά πλέον είναι μικρά τα ποσά σε σχέση με τα αρχικά. Πιστεύω ότι εάν κάθε επενδύτης φτιάξει τη δική του λίστα τότε η επιτυχία του στις Αγορές θα έρθει νωρίτερα.
Συγνώμη για τα Αγγλικά, αλλά όποιος έχει τη θέληση και τη γνώση μπορεί να τη μεταφράσει για τους υπόλοιπους.
Ευχαριστώ,
1.Always trust the system you are trading with.

2.Always discipline to the trading system.

3.Never trade contrary to the system.

4.Always trade what you see, not what you think.

5.Never trade on hunches.

6.Always have a protective stop.

7.Never move stops against you.

8.Never add to a losing position.

9.Never be in a hurry to take a profit.

10.Never trade to pass the time.

11.Flat is a position in the market.

12.Never trade when occupied with other thoughts.

13.Never drink when trading..

14.Always be patient.

15.Always be prepared for the unexpected.

16.Always correct mistakes immediately.

17.Always look at the market, not the money.

18.Always treat each trade individually.

19.When depending on hope, get out.

20.When FUD (fear, uncertainty, doubt) rules, get out.

21.Always trade with no emotions, particularly with no greed or fear.

22.Trading is not sprint race, it is a marathon run.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου