Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ημερομηνία εφαρμογής: 11-07-2014

A. Παράμετροι Υπολογισμού Περιθωρίων (RIVA)

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Υποκείμενο
Μεταβολή Υποκειμένου
Πρόσθετη
Μεταβολή
Συνολική
Μεταβολή
FTASE
10%
2%
12%
ALPHA
12%
2%
14%
BABY
16%
2%
18%
EEE
15%
2%
17%
ELPE
15%
2%
17%
ELTEX
18%
2%
20%
ETE
14%
2%
16%
EUPRO
17%
2%
19%
EUROB
19%
2%
21%
EXAE
17%
2%
19%
EYDAP
13%
2%
15%
FRIGO
17%
2%
19%
GEK
19%
2%
21%
HDF
12%
2%
14%
HTO
13%
2%
15%
INLOT
19%
2%
21%
METKK
15%
2%
17%
MIG
28%
2%
30%
MOH
12%
2%
14%
MYTIL
17%
2%
19%
OPAP
13%
2%
15%
PPA
14%
2%
16%
PPC
17%
2%
19%
SIDE
26%
2%
28%
SOLK
23%
2%
25%
TENER
19%
2%
21%
TITK
12%
2%
14%
TPEIR
13%
2%
15%
VIO
21%
2%
23%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου