Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Γενικός Δείκτης :Κρίσιμα επίπεδα τα 1256 , 1288 και 1138. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στις 1139 μονάδες της 21ης Ιουλίου ολοκληρώθηκε η πτωτική κίνηση από τις 1329 μονάδες της 10ης Ιουνίου. Ο ρόλος αυτής της κίνησης σε σχέση με την ευρύτερη τεχνική εικόνα του Δείκτη μέλλει να ξεκαθαριστεί στο εγγύς μέλλον. Ήδη ο RSI φαίνεται υπεραγορασμένος και μια διόρθωση όπου θα δοκιμαστεί η στήριξη του χάσματος στις 1177 μονάδες είναι πολύ πιθανή.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Τα πρώτα επίπεδα αντίστασης που καλείται να ξεπεράσει ο Δείκτης στην περίπτωση που συνεχίσει την ανοδική του κίνηση, έστω και μετά από μια μέτρια διόρθωση, είναι οι 1233, 1256 και 1288 μονάδες. Κρίσιμα επίπεδα είναι τα δύο τελευταία. Το 61.8% επίπεδο Fibo (1256) βρίσκεται στην περιοχή του πέρατος του δεύτερου x της πτώσης και το 78.6% (1288) θα καθορίσει εν πολλοίς την τύχη και των 1329 μονάδων. Αντίθετα, μια καθοδική διάσπαση των 1138-1139 μονάδων θα επιταχύνει μια ευρύτερη από αυτή που είδαμε πτώση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου