Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Γεν. Δείκτης: ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η μεγάλη διάρκεια και το μέγεθος της κίνησης από τις 1328 στις 1247 μονάδες μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι ομόλογη της κίνησης από τις 1063 στις 1328 μονάδες, την οποία σημαίνουμε ως (w). Με αυτόν τον σχηματισμό έχουμε τα εξής ανοιχτά ενδεχόμενα: α. Η πτωτική κίνηση (x) από τις 1328 μονάδες να βαθύνει περαιτέρω διασπώντας καθοδικά την στήριξη του χάσματος των 1252 μονάδων, β. Η ανοδική κίνηση από τις 1247 μονάδες της Τετάρτης να συνεχιστεί ως π.χ. το άνω όριο των λωρίδων Bollinger και γ. Η ανοδική κίνηση να ξεπεράσει τις 1328 μονάδες οδεύοντας σε επίπεδα ως και πάνω από τις 1379 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Επειδή η κίνηση από τις 1323 ή τις 1328 στις 1247 μονάδες δεν είναι πέντε κυμάτων το μόνο ενδεχόμενο που έχει ελάχιστες πιθανότητες να επαληθευτεί είναι η απευθείας πτωτική κίνηση του Δείκτη προς επίπεδα κάτω από τις 1063 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου