Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Γεν. Δείκτης : Πρώτη στήριξη οι 1252 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η ανοδική κίνηση από τις 1063 μονάδες ολοκληρώθηκε στις 1329 μονάδες της Τρίτης και πήρε την μορφή w-x-y. Πρόκειται είτε για ολόκληρη την ανοδική διόρθωση της πτώσης από τις 1379 στις 1063 μονάδες είτε για το πρώτο μέρος της (w). Η κλίση της (45°) επιτρέπει και τα δύο ενδεχόμενα. Πρώτη στήριξη οι 1252 μονάδες από το ανοδικό χάσμα της 5ης Ιουνίου

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το ορθόδοξο πέρας του κύματος {v} είναι οι 1323 μονάδες («κολοβό πεντάρι»). Η πτωτική κίνηση από τις 1323 μονάδες περισσότερο ταιριάζει σε «τριάρι» παρά σε «πεντάρι» κύμα, συνηγορούντος και του αισθητά χαμηλότερου όγκου. Προσοχή σε μια νέα ανοδική κίνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου