Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Θ' ΑΝΤΕΞΟΥΝ ??? ( ΒΑΣ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ )

Η πορεία του Ελληνικού χρηματιστηρίου θα εξαρτηθεί από την αντοχή των σημαντικών και κρίσιμων στηρίξεων των δεικτών και μετοχών που ακολουθούν παρακάτω. 
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχει προσεγγίσει και απειλεί την σημαντική και κρίσιμη στήριξη των 347-340 , απ’ όπου διέρχεται η μακροπρόθεσμη ανερχόμενη γραμμή τάσης και το επίπεδο 38,2% της συνολικής ανοδικής κίνησης.
Ο Γεν. δείκτης θα συναντήσει την αντίστοιχη μακροπρόθεσμη γραμμή τάσης πέριξ των 1050 μον. απ’ όπου διέρχεται και το επίπεδο διόρθωσης 23,6% του πτωτικού από τις 2932 στις 471 μον. και αποτελεί σημαντική και κρίσιμη στήριξη. 
Ο σηματωρός προσέγγισε την ζώνη των ΜΚΟ200 ημ. Από την αντοχή τους ή μη , θα εξαρτηθεί η πορεία όχι μόνο της τιμής της μετοχής του οργανισμού , αλλά και Ελληνικής αγοράς γενικότερα. 
Από την αντοχή ή μη, της σημαντικότατης ζώνης στήριξης των 149-145 μον. του Τραπεζικού δείκτη θα εξαρτηθεί ίσως η μεσοπρόθεσμη πορεία , όχι μόνο των τιμών των τραπεζών αλλά και λόγω της αυξημένης πλέον στάθμισή τους ,   όλων των επιμέρους δεικτών. 
Από την αντοχή ή μη του άνω ορίου της ζώνης συναλλαγών που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στον Γερμανικό δείκτη , θα εξαρτηθεί σημαντικά και η πορεία του Ελληνικού χρηματιστηρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου