Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ…)

Στις  1095 μον. η πλησιέστερη σημαντική στήριξη στο μηνιαίο γράφημα, απ’ όπου διέρχεται και εκείνη του συστήματός μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την μεσο-μακροπρόθεσμη τάση.

Εκτός από την προαναφερθείσα στήριξη των 1095 , οφείλουμε να επισημάνουμε επίσης, εκείνη στις 1115 μον. και κυρίως εκείνη στις 1085 μον. (50% του ανοδικού ΓΔ) 
Η πτωτική διάσπαση των ΜΚΟ200 ημ. αποτελεί αναμφίβολα μία εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη , που θέτει σε κίνδυνο την μεσοπρόθεσμη τάση. Μετατρέπονται πλέον σε σημαντικές και κρίσιμες αντιστάσεις, που θα ξαναδοκιμάσει ο δείκτης στην πρώτη ανοδική αντίδραση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου