Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Λογικότερο σενάριο, το διορθωτικό κύμα να επεκταθεί στις 1264-5 μον. (Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ).

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η κίνηση από τις 1262 στις 1186 μονάδες της Τρίτης μπορεί να μετρηθεί σε πέντε και σε τρία κύματα. Λογικότερο είναι το σενάριο το διορθωτικό κύμα iv να επεκταθεί σε επίπεδα λίγο πιο πάνω από τις 1262 μονάδες ολοκληρώνοντας ένα flat a-b-c. Το εναλλακτικό σενάριο είναι η κίνηση b να είναι το {i} του v.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Μια καλή τιμή-στόχος για το πέρας του c - και μαζί του iv - είναι οι 1264-1265 μονάδες, όπου τα κύματα c και a γίνονται ίσα. Με την υπάρχουσα μέτρηση των κυμάτων Elliott το c σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 1308 μονάδες (πέρας του κύματος i).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου