Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ - ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 1194 μον. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Οι αντιστάσεις στις 1184 και 1221 μονάδες ξεπεράστηκαν με επιτυχία. Απομένουν οι αντιστάσεις των τελευταίων επιπέδων Fibonacci 61.8% στις 1258 και 78.6% στις 1312 μονάδες. Λίγο ψηλότερα βρίσκονται οι 1356 μονάδες όπου τα κύματα w και y της ανοδικής διόρθωσης γίνονται ίσα

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η ανοδική διόρθωση παίρνει την μορφή ενός διπλού ζιγκ-ζαγκ w-x-y. Το πρώτο ζιγκ-ζαγκ w με την μορφή a-b-c ολοκληρώθηκε στις 1224 μονάδες και το διορθωτικό του x στις 1194 μονάδες. Στις 1231 μονάδες της Παρασκευής έχουμε, κατά πάσα πιθανότητα το κύμα {i} του a του δεύτερου ζιγκ-ζαγκ y. Η άνοδος θεωρείται ότι περατώθηκε αν έχουμε καθοδική διάσπαση των 1194 μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου