Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

S&P 500: Η ζώνη των 1887-1897 μον. αποτελεί ισχυρή αντίσταση. (Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

S&P 500 (εβδομαδιαίο): Περισσότερο περίπλοκα έγιναν τα πράγματα στις αγορές των Η.Π.Α. με το νέο ιστορικό υψηλό του δείκτη την Παρασκευή στις 1883,97 μονάδες, έναντι των 1883,57 μονάδων της 7ης Μαρτίου. Στο παρατιθέμενο εβδομαδιαίο διάγραμμα δίνουμε την μεσοπρόθεσμη εικόνα του S&P 500 με έμφαση στο ανοδικό κανάλι του κύματος C που έχει αρχίσει από τις 1343 μονάδες του Νοεμβρίου του 2012. Στις 1887 μονάδες τα κύματα 5 και 1 του (5) γίνονται ίσα και στις 1897 μονάδες το υπό εξέλιξη κύμα (5) γίνεται ίσο με το 161.8% του κύματος (1). Συνεπώς η ζώνη των 1887-1897 μονάδων αποτελεί ισχυρή αντίσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου