Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Γ.Δ.: Βρισκόμαστε στο κύμα 3 του (5) μιας μεγάλης ανοδικής αντίδρασης. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η ανοδική διάσπαση των 1306 μονάδων επιβεβαίωσε το ανοδικό σενάριο. Βρισκόμαστε στο κύμα 3 του (5) μιας μεγάλης ανοδικής αντίδρασης πέντε κυμάτων που άρχισε από τις 789 μονάδες του περσινού Ιουλίου. Από το 3, που θα είναι και αυτό πέντε κυμάτων, έχουμε ήδη τα πρώτα δύο κύματα (i)-1287 και (ii) 1219 μονάδες. Το κύμα (iii) είναι σε εξέλιξη. Ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά του RSI όταν θα συναντήσει την καθοδική γραμμή αντίστασης από τα μέσα του Οκτωβρίου.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Από το κύμα (iii) του 3 έχουμε ήδη τα πρώτα δύο κύματα i-1306 και ii-1282 μονάδες. Το κύμα iii είναι σε εξέλιξη. Κρίσιμα επίπεδα στήριξης είναι αρχικά οι 1282 και κατόπιν οι 1219 μονάδες. Περιμένουμε από την Τρίτη και την ανοδική διάσπαση των 428,64 μονάδων από τον FTSE Large Cap, δηλαδή του αντίστοιχου των 1306 μονάδων του Γ.Δ. υψηλού του.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
Οι αναλύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ν.3606/2007. Αποδέκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου