Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Ευρώ: Θεωρούμε την ανοδική κίνηση από το 1.3476 στο 1.3966 δολάριο περατωμένη (Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Ευρώ: Η αιφνιδιαστική πτωτική κίνηση του ευρώ μετά το υψηλό της Δευτέρας και κυρίως η καθοδική διάσπαση του 1.3772 δολαρίου την Παρασκευή μας αναγκάζουν να θεωρήσουμε την ανοδική κίνηση από το 1.3476 στο 1.3966 δολάριο περατωμένη με το πέμπτο κύμα [v] στο 1.3947 δολάριο της Δευτέρας (truncated fifth). Μια εναλλακτική μέτρηση είναι η εξής: Στο 1.3966 δολάριο ολοκληρώθηκε μόνο το πρώτο κύμα του [iii] με προοπτικές τη ζώνη αντίστασης του 1.4319-1.4414 δολαρίου. Η εναλλακτική μέτρηση αναιρείται με την καθοδική διάσπαση του 1.3642 δολαρίου, ενώ επαληθεύεται με την ανοδική διάσπαση του 1.3947 δολαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου