Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΓΔ- ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 1287 μον. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στις 1379 μονάδες της Τετάρτης ολοκληρώθηκε το κύμα (iii) της ανόδου από τις 1115 μονάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται το διορθωτικό κύμα (iv) με προοπτική τις 1318 μονάδες. Αν οι 1287 μονάδες διασπαστούν καθοδικά, τότε η κίνηση από τις 1115 μονάδες (κύμα 3) θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Ο RSI έδωσε σήμα πώλησης και μαζί με τον στοχαστικό ταλαντωτή παρουσιάζουν ανησυχητικές καθοδικές αποκλίσεις

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση μετά τις 1379 μονάδες εξελίσσεται προς το παρόν σε ένα ζιγκ-ζαγκ a-b-c. Το κύμα c που άρχισε από τις 1366 μονάδες βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 1318 μονάδες έχουμε τριπλή ισχυρή στήριξη: Το πέρας του κύματος iv της ανόδου που προηγήθηκε, το c=1.618 X a και το 38.2% επίπεδο διόρθωσης Fibonacci του κύματος (iii).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου