Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΓΔ.- ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 1287 μον. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ).

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η κίνηση από τις 1219 στις 1367 μονάδες είναι πιθανό να αποτελεί το πέρας του κύματος (iii) της ανόδου από τις 1115 μονάδες της 30ής Ιανουαρίου. Δεν είναι πάντως καθαρή όσον αφορά την μέτρηση των επιμέρους κυμάτων Elliott. Οι αγοραστές θα δοκιμάσουν από την Δευτέρα να καλύψουν το καθοδικό χάσμα των 1341 μονάδων. Η καθοδική διάσπαση των 1287 μονάδων θα αναιρέσει το εικονιζόμενο σενάριο, βάζοντας σε κίνδυνο τις ανοδικές προοπτικές του Δείκτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου